Tovade humlor, olika arter

Humlor är viktiga pollinerare. Här hittar olika arter gjorda för att hänga i t ex ett fönster. Du får den i en liten bo/ask.

Lapphumla i sin ask.
Lapphumla

Hushumla

  • Vanlig i parker och trädgårdar i hela Norden.
  • Medelstor art
  • Viktig pollinerare i våra trädgårdar
  • Bygger bon i ihåligheter t ex fågelholkar
  • Drottningen är ute tidigt på våren för att söka bo, flyger och kryper ibland in genom fönster. Kan behöva hjälp ut för att inte dö av uttorkning.
  • Arbetare försvarar boet och det kan ibland bli lite besvärligt för de som bor nära.
  • Korttungad art

Mörk jordhumla

Förekommer och dominerar i stadsmiljöer och odlingslandskap.

Utbredning i Götaland, Svealand och längs södra Norrlandskusten.

Har stora bon med hundratals arbetare.

Tillsammans med hushumlan den tidigaste arten på våren och flyger till sent på hösten.

Korttungad art