Pärluggla, Aegolius funereus, Boreal owl

En nattaktiv uggla som kan vara svår att få se, men den är relativt oskygg om man väl hittar den dagtid i någon tät gran. Finns i lövblandad barrskog i större delen av landet.