Gärdsmyg
Blåmes
Strandskata
Rödhake

Olika tovade fåglar, för det mesta så är de gjorda i naturlig storlek och med vikt som överrensstämmer med en riktig fågel.

Stjärtmes
Lavskrika
Rödstjärt