Blått berg
Stenskvätta
Rödhake
Stormkråka
En gräns

Ett litet urval av akvareller och skisser.

Gråhakedopping
Sensommarhus
Brittsommar
Forsärla