Sparvuggla, glaucidium passerinum

En nattaktiv Uggla och Sveriges minsta, något större än en sparv. Lever i barr och blandskog och lever av gnagare och småfåglar