Ängshumla

Mörk jordhumla

Humlor, olika arter som du kan hänga upp med en pinne av ene med artnamnet på. Du får allt i en ask med en beskrivning av just den humlan. Jag har även gjort större humlor och andra insekter.

Ljus jordhumla
Ängshumla
Lådor med humlor handgjorda i papper från tidskrifter

Lite större humla, lapphumla
Stor humla, en haghumla